Der Raum des Versuchs (1990)

Installatie (Manifestatie van de Instabiele Media III, V2, Den Bosch)

Media

[+] Laad meer media...

(Vimeo)
(Lokaal)
(Lokaal)

Omschrijving

De vloer van de ruimte is bedekt met een dunne laag zaagsel van eikenhout. Tussen twee pilaren staat een lage tafel. Boven de tafel hangen vier speakers. Over de gehele breedte van de ruimte hangt een lange balk, waarop een koperen bal heen en weer rolt. Een niet zichtbare motor zorgt via een verschuivend contra-gewicht dat de balk in een geprogrammeerd ritme op en neer gaat.

Aan het rechter eind van de balk sluit de bol een stroom-circuit.

Tegen de achterkant van de ruimte staat een grote stoel van koper op een stalen plaat. Boven de stoel hangen schietloden. Alle metalen elementen zijn op hoogspanningstransformatoren aangesloten, die door de bol ingeschakeld worden.

Het geluid van de rollende bol is via de speakers te horen.

Description

The floor of the space is covered by a thin layer of oak sawdust. A low table stands between two pillars. Four loudspeakers hang above the table. A long beam is suspended across the entire breadth of the space. A copper ball rolls back and forth along the beam. The beam is rocked up and down in a programmed rhythm by means of a motor, hidden from view, and a sliding counterweight.

At the right-hand end of the beam, the ball completes an electrical circuit.

Against the rear end of the space, a large copper chair stalds on a steel plate. Plumb lines hang above the chair. All the metallic components are connected to high voltage transformers, which are switched on by action of the ball.

The sound of the rolling ball is audible through the speakers.